Zur Navigation springen Zum Inhalt springen Zum Footer springen
Teilen

E-Mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

Link

Ispis – odricanje bosanskog drzavljanstva | Ausbürgerung aus Bosnien 2/2

(28)

Originaltext in Deutsch: https://www.anwalt.de/rechtstipps/ausbuergerung-entlassung-aus-der-staatsangehoerigkeit-von-bosnien-und-herzegowina_153248.html

P: Živim u Njemačkoj/Austriji, pored garancije za sticanje državljanstva Njemačke/Austrije, posjedujem i državljanstvo Hrvatske, s obzirom da je administrativna taksa za odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine a radi posjedovanja državljanstva Hrvatske samo 110 EUR-a da li ja mogu raditi ovu proceduru na taj način ?

Advokat: Samo pod uslovom da ste i dalje prijavljeni sa adresom prebivališta u Hrvatskoj – potrebno je napomenuti da je u Hrvatskoj stupio novi Zakon o prebivalištu od 01.01.2013.g. koji nalaže da lica koja zaista ne žive na adresi u Hrvatskoj su dužna da se odjave sa adrese.

P: Rođen sam u Njemačkoj, nemam niti BiH pasoš niti BiH ličnu kartu, niti sam upisana u državljanstvo Bosne i Hercegovine, dobio sam obavijest od Njemačke ureda za strance da se moram odreči državljanstva Bosne i Hercegovine, i da isto navodno imam jer su mi roditelji državljani BiH?

Ako su su vaši roditelji roditelji bili državljani Bosne i Hercegovine u vrijeme kada ste se Vi rodili. U skladu sa odredbama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, porijeklom stiče državljanstvo Bosne i Hercegovine dijete čija su oba rodtelja bili državljani Bosne i Hercegovine u vrijeme rođenja djeteta, bez obzira na mjesto njegovog rođenja dok je članom 37 Zakona, između ostalog propisano da su sva lica koja su bila državljani Republike Bosne i Hercegovine  neposredno prije stupanja na snagu Ustava BiH, uključujući i sva lica koja su bili državljani R. BiH do 6.aprila.1992godine, državljani Bosne i Hercegovine.

Imajuću u vidu iznad navedeno, smatrate se državljaninom Bosne i Hercegovine po porijeklu roditelja i morate izvršiti naknadni upis u matične knjige rođenih i knjige državljana po mjestu gdje se u Bosni i Hercegovini vode vaši roditelji.

P: Ako imam pasoš Bosne i Hercegovine, da li ga mogu zadržati nakon okončanja postupka odricanja od BiH državljanstva?

Advokat: Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o državljanstvu BiH, državljanstvo BiH prestaje osobi kada nadležni organ utvrdi da su ispunjeni potrebni uslovi i kada se stranci uruči rješenje o odricanju od državljanstva Bosne i Hercegovine. Cijeneći navedeno prilikom uručenja rješenja o odricanju od državljanstva BiH, osoba koja ima putnu ispravu BiH, a kojoj prestaje državljanstvo, dužna je predati putnu ispravu BiH ovlaštenom službeniku na trajno deponovanje u Ministarstvo. Dakle pasoš BiH se trajno oduzima, nije ga moguće vratiti.

P: Da li može maloljetno dijete samo raditi proceduru odricanja od BiH drzavljanstva?

Advokat: Maloljetno dijete samostalno ne može obaviti proceduru odricanja od BiH državljanstva. Sa njim postupak mora proći jedan od roditelja, uz saglasnost onog roditelja koji ne radi proceduru odricanja od državljanstva odnosno ako je roditelj stranac dokaz o stranom državljanstvu roditelja.

P: Sklopila sam brak u inostranstvu, zatim sam se razvela u inostranstvu, a potom zakljucila novi brak u inostranstvu, ništa od toga nije upisano u Bosni i Hercegovini, kako postupiti?

Advokat: Potrebno je prijaviti prvi brak, zatim provesti proceduru priznanja strane sudske odluke o razvodu braka iz inostranstva, a zatim prijaviti aktuelni brak i Vaše aktuelno prezime. 

P: Da li vašu punomoć moram prevesti na Njemački jezik prije ovjere kod notara?

Advokat: Punomoć ne prevodite, notar u inostranstvu vrši samo ovjeru Vašeg identiteta, notar u inostranstvu će navesti: „Der Text der Urkunde ist in einer Sprache abgefasst, deren die Notarin nicht mächtig ist.“

P: Sklopila sam brak u inostranstvu, promjenila prezime te upisala braka u Bosni i Hercegovini u matičnom uredu, moj pasoš BiH i lična karta BIH su trenutno na djevojačko prezime, da li moram izvaditi novi pasoš i novu ličnu na aktuelno prezime?

Advokat: Nije potrebno vaditi novi pasoš niti ličnu kartu BiH – može se koristiti putna isprava i lična karta na djevojačko prezime – bitno je da je brak uredno upisan u matičnim knjigama, te da ste u rodnom listu i uvjerenju o državljanstvu BiH navedeni sa urednim i aktuelnim prezimenom.

P: U inostranstvu sam zaključila brak i promijenila prezime, da li se to mora prijaviti u Bosni i Hercegovini?

Advokat: Obavezno, prezime koje imate u inostranstvu mora biti i u Bosni i Hercegovini upisano.

P: Proceduru odricanja od BIH državljanstva želimo uraditi ja i moje maloljetno dijete, otac djeteta ne želi raditi proceduru odricanja?

Advokat: Postupak je moguće obaviti uz saglanost oba roditelja mldb djeteta, ili uz saglasnost Vas kao majke roditelja, a ako je otac strani državljanin a ne želi da da saglasnost, tada je potreban orginalni dokaz o državljanstvu za roditelja koji je stranac. U koliko je dijete starije od 14g, neophodan je i njegova saglasnost. Kada je drugi roditelj stranac, za njega se prilaže uvjerenje o državljanstvu druge države. U slučaju kada je drugi roditelj umro, za njega se prilaže izvod iz matične knjige umrlih. Ako je jednom od roditelja oduzeto roditeljsko pravo, prilaže se odluka suda o oduzimanju roditeljskog prava. Nije dovoljno ako je presudom o razvodu braka dijete na brigu i staranje dato jednom roditelju, sudska odluka se mora priznati u Bosni i Hercegovini.

P: Da li postoji bilo kakva mogućnost da ne radim proceduru odricanja od BiH državljanstva kako bi stekao državljanstvo SR Njemačke / Austrije?

Advokat: Na žalost takva mogućnost ne postoji, jer je vašim zakonodavstvom zabranjeno posjedovanje dvojnog državljanstva sa državama koje nisu članice EU.


F: Ich lebe in Deutschland / Österreich, neben der Garantie zum Erwerb der deutschen / österreichischen Staatsangehörigkeit besitze ich auch die kroatische Staatsangehörigkeit, da in Anbetracht dessen die administrative Gebühr für den Verzicht auf die Staatsangehörigkeit Bosnien und Herzegowinas nur 110,- EUR beträgt, kann ich diese Prozedur auf diese Art durchführen?

A: Nur unter der Voraussetzung das Sie weiterhin mit der Aufenthaltsanschrift in Kroatien angemeldet sind – Es ist erforderlich anzumerken, das in Kroatien am 01.01.2013 ein neues Gesetz über Aufenthalt in Kraft getreten ist, das auferlegt, das die Personen, die nicht wirklich an der angegebenen Anschrift in Kroatien leben, verpflichtet sind, sich von den Anschrift abzumelden.

F: Ich bin in Deutschland geboren und besitze weder einen bosnisch-herzegowinischen Reisepass noch einen bosnisch-herzegowinischen Personalausweis. Ich bin auch nicht im Staatsbürgerregister von Bosnien und Herzegowina eingetragen. Die deutsche Ausländerbehörde teilt mir aber mit, dass ich die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit, die ich besitze, da meine Eltern bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige sind, aufzugeben habe.

A: Ja, wenn Ihre Eltern zum Zeitpunkt Ihrer Geburt die bosnisch-bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit besaßen. Nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz von Bosnien und Herzegowina erwirbt das Kind, dessen beide Elternteile im Zeitpunkt der Geburt des Kindes bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige waren, die bosnisch-bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit durch Abstammung, unabhängig vom Geburtsort des Kindes. 

F: Kann für ein minderjähriges Kind allein das Verfahren zum Verzicht auf die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit durchführt werden?

A: Das Verfahren zum Verzicht auf die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit kann nicht für ein minderjähriges Kind allein durchgeführt werden. Dieses Verfahren muss zusammen mit dem Kind ein Elternteil durchführen lassen, und zwar mit Zustimmung des anderen Elternteils, falls er auf seine Staatsangehörigkeit nicht verzichtet. Ist der andere Elternteil Ausländer, so ist ein Nachweis seiner ausländischen Staatsangehörigkeit erforderlich.

F: Ich habe eine Ehe im Ausland geschlossen, die auch im Ausland geschieden worden ist. Danach habe erneut im Ausland geheiratet. Nichts davon ist in Bosnien und Herzegowina eingetragen. Was ist zu tun?

A: Zuerst ist Ihre erste Ehe einzutragen, dann ist die Anerkennung des ausländischen Scheidungsurteils zu beantragen und danach sind Ihre derzeitige Ehe und Ihr aktueller Familienname eintragen zu lassen.

F: Muss ich ihre Vollmacht vor der notariellen Beglaubigung in die deutsche Sprache übersetzen lassen?

A: Übersetzen Sie die Vollmacht nicht. Der Notar im Ausland beglaubigt nur Ihre Identität.

F: Ich habe im Ausland eine Ehe geschlossen, den Familiennamen geändert und diese Ehe beim Standesamt in Bosnien und Herzegowina eingetragen. Mein bosnisch-herzegowinischer Reisepass und Personalausweis lauten derzeit auf meinen Geburtsnamen. Muss ich einen neuen Reisepass und einen neuen Personalausweis auf meinen neuen Namen ausstellen lassen?

A: Es ist nicht notwendig, einen neuen Reisepass und einen neuen Personalausweises zu beantragen. Sie können Ihren Pass und Ihren Personalausweis, die auf Ihren Geburtsnamen lauten, nutzen. Wichtig ist, diese Ehe in die Personenstandsbücher eintragen zu lassen; Ihr derzeitiger Familienname muss in Ihrer Geburtsurkunde und in Ihrem Staatsangehörigkeitsnachweis in Bosnien und Herzegowina erscheinen.

F: Im Ausland habe ich eine Ehe geschlossen und mein Familienname hat sich geändert. Muss dies in Bosnien und Herzegowina gemeldet werden?

A: Ja, das ist unbedingt notwendig. Der Familienname, den Sie im Ausland führen, muss auch in Bosnien und Herzegowina eingetragen werden.

F: Ich will das Verfahren zum Verzicht auf die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit für mich und für mein minderjähriges Kind durchführen lassen. Der Kindesvater will das Verzichtsverfahren für sich nicht durchführen lassen.

A: Das Verzichtsverfahren wird mit Zustimmung beider Eltern des minderjährigen Kindes durchgeführt oder mit Ihrer Zustimmung als Kindesmutter und mit dem Staatsangehörigkeitsnachweis des Vaters im Original, falls der Vater eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt und seine Zustimmung nicht geben will. Bei Jugendlichen über 14 Jahre ist auch deren Zustimmung notwendig.

Rechtsanwalt Azur Prnjavorac


Sie haben Fragen? Gleich Kontakt aufnehmen!

Rechtstipps zum Thema

Rechtstipps des Autors

Newsletter

Neue Urteile, hilfreiche Tipps und Kurioses im wöchentlichen anwalt.de-Newsletter.