Kindesunterhalt

  • 4 Minuten Lesezeit

Für den Kindesunterhalt ist es irrelevant, ob das Kind in ehelichen oder unehelichen Verhältnissen geboren wurde. 

Das Kind hat grundsätzlich einen Anspruch auf Unterhalt bis zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Dies kann somit bis zur Beendigung einer Ausbildung oder eines Studiums bestehen. Auch wenn das Kind während der Ausbildung eine Ausbildungsvergütung erhält oder während des Studiums BAföG, kann diese mit dem Unterhalt aufgestockt werden. 

Die Frist gilt ab dem Monat der Aufforderung zur Zahlung des Unterhaltes. 

Der Kindesunterhalt unterscheidet sich aber zwischen dem Unterhalt für minderjährige und volljährige Kinder. 

Barunterhalt, also Geld, muss der Elternteil bezahlen, bei dem das Kind nicht lebt. Der Elternteil, bei dem das Kind lebt, muss sogenannten Naturalunterhalt zahlen, § 1606 Abs. 3 S. 2 BGB. Dieser muss sich um die Versorgung und die Betreuung des Kindes kümmern. 


Minderjährige Kinder:

Bei minderjährigen Kindern gilt die erweiterte Unterhaltspflicht. Für erwerbstätige Unterhaltspflichtige bliebt der notwendige Selbstbehalt in Höhe von 1080,00 Euro. Für nicht erwerbstätige Unterhaltspflichtige verbleibt ein Selbstbehalt in Höhe von 880,00 Euro. 

Wenn möglich hat der Unterhaltspflichtige die Pflicht, eine Tätigkeit aufzunehmen, damit der Mindestunterhalt gewährleistet wird. 

Die Höhe des Unterhaltes bestimmt sich dann nach dem Einkommen. Der Mindestunterhalt bestimmt sich nach der Düsseldorfer Tabelle: 

1. Erste Altersstufe: 0-5 Jahre = 393,00 Euro

2. Zweite Altersstufe: 6- 11 Jahre= 451,00 Euro

3. Dritte Altersstufe: 12- 17 Jahre= 528,00 Euro 

Das Hälftige Kindergeld ist vom zu zahlenden Kindesunterhalt abzuziehen. Das Kindergeld beträgt für das erste und zweite Kind 204,00 Euro, für das dritte Kind 210,00 Euro, das vierte und jedes weitere Kind 235,00 Euro.


Volljährige Kinder:

Ab dem 18. Lebensjahr sind beide Elternteile verpflichtet, dem Kind Unterhalt in Form von Barunterhalt zu zahlen. Auch hier orientiert sich die Unterhaltshöhe nach dem Einkommen der Unterhaltspflichtigen. 

Bei volljährigen Kindern ist zu unterscheiden zwischen privilegierten und nicht privilegierten Kindern. 

Wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind, dann gelten due Volljährigen Kinder als privilegiert und es gelten die Umstände wie bei den minderjährigen Kindern: 

1. das Kind ist noch in der Schulausbildung

2. das 21. Lebensjahr ist noch nicht vollendet

3. das Kind wohnt bei einem Elternteil 

4. das Kind ist nicht verheiratet


Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, dann wird ein Selbstbehalt in Höhe von 1.300,00 Euro für den Unterhaltspflichtigen angenommen. 

Die genaue Höhe des Unterhaltes wird nach der Düsseldorfer Tabelle berechnet. Je nach Einkommen und Alter des Kindes unterscheidet sich die Höhe des Unterhaltes. Je höher das Einkommen ist, desto höher wird der Anspruch des Kindes.  Dabei ist auch die Anzahl der Kinder zu berücksichtigen. Die Beiträge werden je nach Anzahl der Kinder angepasst. 

Mehrbedarf und Sonderbedarf: 

Wenn sich ein Mehrbedarf oder Sonderbedarf der Kinder ergibt, ist dieser neben dem Unterhalt zu zahlen. Mehrbedarf sind Zusatzkosten, z.B. Beiträge der Versicherungen, welche nicht in der Düsseldorfer Tabelle berücksichtigt worden sind. Sonderbedarf sind unregelmäßige Zusatzaufwendungen, z.B. Kosten für die Klassenfahrten. 

Wenn Sie Fragen haben oder Unterhaltsansprüche geltend machen möchten, dann können wir Ihnen gerne behilflich sein. Für ein persönliches Gespräch können Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail kontaktieren. 


Ihre Anwältin!


Çocuk Nafakası


Çocuk bakımı için, çocuğun evlilik veya gayri meşru koşullarda doğup doğmadığı önemli değildir.
İlke olarak, çocuk ekonomik bağımsızlığına kadar bakım hakkına sahiptir. Bu nedenle bu, bir çıraklık eğitiminin veya bir eğitim kursunun sonuna kadar sürebilir. Çocuk, eğitim sırasında bir eğitim ödeneği veya çalışma sırasında ögrenim kredisi alsa bile, bu bakım ile tamamlanabilir.


Ödemenin yapılması gereken son tarih, bakım ödemesi talebinin yapıldığı aydan itibaren geçerlidir.
Bununla birlikte, çocuk nafakası küçük ve yetişkin çocuklar için farklılık gösterir.


Nakit bakım, yani para, çocuğun birlikte yaşamadığı ebeveyn tarafından ödenmelidir. Çocuğun birlikte yaşadığı ebeveyn, temel ihtiyaçlarını ödemek zorundadır, (1606 sayılı kanunun 3.maddesinin 2.fıkrası.)


KÜÇÜK ÇOCUKLAR
Küçük çocuklar söz konusu olduğunda, uzatılmış bakım yükümlülüğü geçerlidir. Çalışan bakım yükümlüleri için, kazancından 1080 euro kendisine kalmalıdır. Çalışmayan bakım yükümlüleri için ise kendisine yapılan devlet yardımından 880 Euro kendisine kalmalıdır.


Bakım miktarı daha sonra gelire göre belirlenir. Minimum bakım Düsseldorf tablosuna göre belirlenir:


1. Birinci yaş grubu: 0-5 yaş = 393,00 Euro
2. İkinci yaş grubu: 6-11 yaş = 451,00 Euro
3. Üçüncü yaş grubu: 12-17 yaş= 528,00 Euro


Çocuk parasının yarısı, ödenecek nafakadan düşülecektir. Birinci ve ikinci çocuk için çocuk parası 204,00 Euro, üçüncü çocuk için 210,00 Euro, dördüncü ve her bir ilave çocuk için 235,00 Euro.


Yetişkin çocuklar:
18 yaşından itibaren, her iki ebeveyn de çocuğa nakit bakım şeklinde bakım ödemekle yükümlüdür. Burada da bakım miktarı, bakım yükümlüsünün gelirlerine dayanmaktadır.


Yetişkin çocuklar söz konusu olduğunda, ayrıcalıklı ve ayrıcalıklı olmayan çocuklar arasında bir ayrım yapılmalıdır.


Aşağıdaki koşullar yerine getirilirse, yasal yaştaki çocuklar ayrıcalıklı kabul edilir ve reşit olmayan çocuklar gibi nafaka alır.


1. Çocuk hala okul eğitiminine devam ediyorsa
2. 21 yaşına henüz ulaşılmadıysa
3. Çocuk ebeveynlerinden biriyle yaşıyorsa
4. Çocuk evli degilse


Bu koşullar yerine getirilmezse, bakımdan sorumlu kişi için kazancından 1.300,00 Euro'luk kısım kendine kalmalıdır.


Kesin bakım miktarı Düsseldorf tablosuna göre hesaplanır. Çocuğun gelirine ve yaşına bağlı olarak, bakım miktarı farklılık gösterir. Gelir ne kadar yüksek olursa, çocuğun hakkı o kadar yüksek olur.  Çocuk sayısı da dikkate alınmalıdır. Katkılar çocuk sayısına göre ayarlanır


Ek ve özel gereksinimler:


Çocukların ek bir ihtiyacı veya özel ihtiyacı varsa, bu bakıma ek olarak ödenmelidir. Ek gereklilikler, örneğin Düsseldorf tablosunda dikkate alınmayan sigorta primleri gibi ek maliyetlerdir. Özel gereksinimler, düzensiz ek masraflardır, örneğin okul gezileri için maliyetler.


Herhangi bir sorunuz varsa veya bakım taleplerinizi ileri sürmek istiyorsanız, size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Kişisel bir görüşme için, telefon veya e-posta yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Sizin Avukatınız!Rechtstipp aus dem Rechtsgebiet

Artikel teilen:


Sie haben Fragen? Jetzt Kontakt aufnehmen!

Weitere Rechtstipps von Rechtsanwältin Gülistan Özgül

Beiträge zum Thema