BGH'nin dizel skandalı hakkındaki son kararı - 29 Temmuz 2021, Az. VI ZR 1118/20 kararı

  • 2 Minuten Lesezeit

BGH'nin dizel skandalı hakkındaki son kararı - 29 Temmuz 2021, Az. VI ZR 1118/20 kararı

Zamanaşımı sorusu cevaplandı !!!

Federal Adalet Divanı alıcı lehinde karar verdi. 2019 davaları ve daha sonra açılan davalar başarılı olmaya devam edebilir. 2015 yılına ait talepler henüz zamanaşımına uğramamıştır veya henüz zamanaşımına uğraması gerekmemektedir. Birçok alıcı, bireysel etkinin çok sonra farkına vardı. Bu karar, etkilenenlerin haklarının güçlendirilmesini temsil ediyor!

29 Temmuz 2021, Az.VI ZT 1118/20 tarihli kararında, BGH, davacının, 199. madde anlamında iddialara yol açan koşullar hakkında ağır ihmalkar cehalete sahip olmadığını varsaymaktadır. 2015 Paragraf 1 No 2 Alternatif 2'deki üç yıllık zamanaşımı süresi BGB ile suçlanabilir.

Kapsamlı raporlama bunu gösteriyor, ancak yeterli değil. Bu, hakim tarafından şartlara göre belirlenmeli ve tespit edilmelidir.

Model tespit davasının açılmasıyla ve yalnızca talebin sicile etkin bir şekilde kaydedilmesiyle değil, zamanaşımının engelleyici etkisi Alman Medeni Kanunu'nun 204 (1) No. 1 a Bölümü uyarınca ortaya çıkar ( BGB).

Bu tespitler ile alıcının hakları pekiştirilmiştir.

Herhangi bir sorunuz varsa veya iddialarınızı öne sürmek isterseniz, size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Kişisel bir görüşme için, bizimle telefon veya e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.


Sizin Avukatınız!Aktuellstes Urteil des BGH zum Dieselskandal – Urteil vom 29. Juli 2021, Az. VI ZR 1118/20 

Verjährungsfrage beantwortet!!!

Der Bundesgerichtshof hat zugunsten der Käufer entscheiden. Die Klagen aus dem Jahre 2019 und sogar noch später eingereichte Klagen können weiterhin Erfolg haben. Die Ansprüche von 2015 sind noch nicht verjährt bzw.  müssen noch nicht verjährt sein. Viele Käufer haben viel später von der individuellen Betroffenheit Kenntnis erlangt. Diese Entscheidung stellt eine Stärkung der Rechte der Betroffenen dar! 

In seinem Urteil vom 29. Juli 2021, Az. VI ZT 1118/20 geht der BGH davon aus, dass dem Kläger keine - den Beginn der dreijährigen Verjährungsfrist im Jahr 2015 auslösenden - grob fahrlässige Unkenntnis von den Ansprüchen begründenden Umständen im Sinne des § 199 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 BGB vorgeworfen werden kann. 

Die umfangreiche Berichterstattung legt dies nahe, ist aber nicht ausreichend. Dies muss durch den Richter aufgrund der Umstände ermittelt und festgestellt werden. 

Bereits mit der Erhebung der Musterfeststellungsklage und nicht erst mit wirksamer Anmeldung des Anspruchs zu deren Register tritt die Hemmungswirkung der Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 1 a BGB ein. 

Mit diesen Feststellungen sind die Rechte der Käufer bestärkt worden. 

Wenn Sie Fragen haben oder Ihre Ansprüche geltend machen möchten, dann können wir Ihnen gerne behilflich sein. Für ein persönliches Gespräch können Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail kontaktieren. 


Ihre Anwältin!
Rechtstipp aus dem Rechtsgebiet

Artikel teilen:


Sie haben Fragen? Jetzt Kontakt aufnehmen!

Weitere Rechtstipps von Rechtsanwältin Gülistan Özgül

Beiträge zum Thema