Gemeinsamer Anwalt bei der Scheidung- Ist das möglich???

  • 2 Minuten Lesezeit

In der Regel ist ein gemeinsamer Anwalt für die Trennung und Scheidung nicht möglich. Es können Interessenkonflikte entstehen. Daher dürfen Anwälte immer nur einen der beteiligten Ehegatten rechtlich vertreten. Die gemeinsame Beratung der Ehegatten ist aber möglich.

Die Scheidung erfolgt bei dem zuständigen Familiengericht. Vor diesem besteht für alle Antragsteller ein Anwaltszwang. Das bedeutet, dass der Scheidungsantrag nicht ohne einen Rechtsanwalt beantragt werden kann. Bei der einvernehmlichen Scheidung ist ein Anwalt aber ausreichend. In diesem Fall müssen nicht beide Ehegatten einen Anwalt beauftragen. Die Zustimmung kann auch ohne einen Rechtsanwalt erfolgen. Die Ehegatten müssen dann nur gemeinschaftlichen beschließen, dass einer der Parteien einen Rechtsanwalt mit der Scheidung beantragt. 

Es sollte Einigkeit über die Scheidung und die Scheidungsfolgevereinbarungen bestehen. Sonst ist man dem Risiko ausgesetzt, dass der nicht anwaltlich vertretene Ehegatte, seine Ansprüche übersieht. Um das zu verhindern, sollte der Ehegatte, welche gerichtlich nicht von einem Anwalt vertreten wird, eine außergerichtliche Beratung hinsichtlich seiner Ansprüche bei einem Scheidungsanwalt einholen. Zudem kann der nicht anwaltlich vertretene Ehegatte bei Streitigkeiten im Prozess im Nachhinein einen Rechtsanwalt beauftragen. 

Die Ehepartner können eine Kostenteilungsvereinbarung abschließen, um Kosten zu sparen. Das bedeutet, dass die Kosten des einen Anwaltes und die Gerichtskosten zwischen den Parteien aufgeteilt werden können. Denn grundsätzlich muss derjenige die Kosten des Rechtsanwaltes begleichen, welchen dieser auch beauftragt. 

Zusammengefasst: Es ist für die Scheidung nicht immer erforderlich, dass zwei Rechtsanwälte beauftragt werden. Aber einen gemeinsamen Anwalt können die Eheleute nicht beauftragen.

Bei weiteren Fragen zur Scheidung können Sie uns gerne Kontaktieren! 


Ihre Anwältin!


Boşanma için ortak avukat- bu mümkün mü???

Kural olarak, ayrılık ve boşanma için ortak bir avukat mümkün değildir. Çıkar çatışmaları ortaya çıkabilir. Bu nedenle, avukatların yalnızca ilgili eşlerden birini yasal olarak temsil etmesine izin verilir. Ancak eşlere birlikte tavsiyelerde bulunmak mümkündür.

Boşanma, yetkili aile mahkemesinde gerçekleşir. Bundan önce, tüm başvuru sahiplerinin bir avukata sahip olması gerekmektedir. Bu, boşanma dilekçesinin avukat olmadan açılamayacağı anlamına gelir. Karşılıklı mutabakatla boşanma durumunda ise avukat yeterlidir. Bu durumda her iki eşin de avukat tutmasına gerek yoktur. Avukat olmadan da onay verilebilir. Eşler, bu durumda, taraflardan birinin boşanmayla birlikte bir avukata başvurmasına müştereken karar vermek zorundadır.

Boşanma ve boşanma anlaşmaları konusunda mutabakat sağlanmalıdır. Aksi takdirde avukat tarafından temsil edilmeyen eşin iddialarını gözden kaçırma riskiyle karşı karşıya kalır. Bunu önlemek için, mahkemede bir avukat tarafından temsil edilmeyen eşin, bir boşanma avukatından iddiaları hakkında mahkeme dışı tavsiye alması gerekir. Ayrıca, bir avukat tarafından temsil edilmeyen eş, süreçte uyuşmazlıklar olması durumunda daha sonra bir avukat atayabilir.

Eşler, maliyetten tasarruf etmek için bir maliyet paylaşımı anlaşması yapabilir. Bu, bir avukatın masrafları ile mahkeme masraflarının taraflar arasında paylaşılabileceği anlamına gelir. Çünkü prensip olarak avukatı tutan kişi avukatın masraflarını ödemek zorundadır.

Özetle, boşanmanın iki avukat çalıştırması her zaman gerekli değildir. Ancak eşler ortak avukat tutamazlar.


Boşanmayla ilgili başka sorularınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!


Sizin Avukatınız! 


Rechtstipp aus dem Rechtsgebiet

Artikel teilen:


Sie haben Fragen? Jetzt Kontakt aufnehmen!

Weitere Rechtstipps von Rechtsanwältin Gülistan Özgül

Beiträge zum Thema