Zur Navigation springen Zum Inhalt springen Zum Footer springen
Der Standort konnte nicht bestimmt werden.
Der Standort konnte nicht bestimmt werden.

Ispis - odricanje bosanskog drzavljanstva | Ausbürgerung aus Bosnien 1/2

  • 14 Minuten Lesezeit

Originaltext: https://www.anwalt.de/rechtstipps/ausbuergerung-entlassung-aus-der-staatsangehoerigkeit-von-bosnien-und-herzegowina_153248.html

Ispis - odricanje bosanskog drzavljanstva cijena, procedura, postupak 2020/2021 - 1/2

Nakon više od dvadeset i osam godina advokatske prakse našega advokatskog ureda u oblasti državljanstva, koja bliže podrazumjeva: odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine, sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine, reviziju državljanstva, propise iz oblasti matičnih knjiga, ličnog imena, putnih isprava, priznanja stranih sudskih odluka o razvodu braka i drugih osnovnih građanskih stanja donosimo najčešća pitanja naših klijenata i odgovore na njih.

Oblast koja uređuje državljanstvo i matičnih knjiga u Bosni i Hercegovini je regulisana kroz 90 pravni izvor koji uključuje Konvencije, Zakone, podzakonskih akata, pravilnika, uredbe i druge propisa na državnom i entitetskom nivou Bosne i Hercegovine.

Pitanja smo poredali od onih najčešće postavljenih do manje čestih, pa da krenemo:

Da li postoji mogućnost bez mog dolaska u Bosnu i Hercegovinu da Vi kao moj advokat, za mene prijavite brak, promijenite prezime, pripremite sve dokumente u Bosni i Hercegovini i završite proceduru odricanje od BiH državljanstva ?

Advokat: Vaš dolazak u Bosnu i Hercegovinu nije potreban povodom procedure ispis iz bosanskog državljanstva. Sve možemo uraditi za Vas na osnovu punomoći kojeg ćete dobiti od nas i istu ovjeravate pred notarom u inostranstvu.

Šta mi je potrebno da bi se mogao uraditi odricanje državljanstva Bosne i Hercegovine ?

Advokat: Prvo i najvažnije jeste da imate garanciju za sticanje državljanstva strane države ili dokaz da ste već stekli strano državljanstvo i potvrdu o stalnom prebivalištu u toj državi.

Ne posjedujem važeći pasoš Bosne i Hercegovine, da li se može raditi procedura odricanja od državljanstva BiH bez njega ?

Advokat: Procedura odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine se može raditi bez važeće putne isprave BiH.

Ne posjedujem ličnu kartu Bosne i Hercegovine, da li se može raditi procedura odricanje državljanstva BiH bez lične karte ?

Advokat: Procedura odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine se može raditi bez važeće lične karte BiH, potrebno je uvjerenje MUP-a o neposjedovanju lične karte BiH.

Kada provedem postupak odricanje državljanstva Bosne i Hercegovine, da li mogu da naslijedim imovinu nakon smrti mojih roditelja ?

Advokat: Strani državljani su izjednačeni sa domaćim državljanima u pogledu nasljedstva. Dakle Vi možete da naslijedite imovinu bez ograničenja kao strani državljanin.

Ukoliko mi prestane državljanstvo BiH i steknem državljanstvo Njemačke, da li ja mogu u Bosni i Hercegovini da kupim nekretninu ili da mi neko pokloni nekretninu npr. kuću, vikendicu, stan ?

Advokat: Kao državljanin SR Njemačke, možete bez ograničenja da steknete vlasništvo nad nekretninama u Bosni i Hercegovini – vrijedi princip reciprociteta.

Moja majka i otac su bili državljani BiH u trenutku mog rođenja, međutim ja nisam upisana u Bosni i Hercegovini niti u knjizi rođenih niti knjizi državljana, da li možete za mene da izvadite potvrdu da nisam državljanin BiH ?

Advokat: Potvrda da niste državljanin BiH se ne može izdati na državnom nivou jer u BiH ne postoji nadležni državni organ koji vodi takvu evidenciju. Moguće je dobiti uvjerenje u lokalnom matičnim uredu gdje se vode Vaši roditelji da Vi nemate državljanstvo Bosne i Hercegovine, ali je posebno bitno da znate da Vi po Zakonu o državljanstvu BiH imate pravo na državljanstvo BiH na osnovu roditeljima, i da će od Vas vlasti u inostranstvu tražiti da se naknadno upišete u knjigu državljana BiH i knjigu rođenih, a zatim obavite proceduru odricanja od BiH državljanstva.

Ispis iz bosanskog državljanstva cijena 2021/2020

Proceduru odricanje od državljanstva BIH bi radili moj suprug, ja i naše dvoje maloljetne djece. Koliko mi plaćamo taksi državi BiH, da li 4 posebne takse ili jednu taksu ?

Advokat: Vi plaćate kao porodica ukupno jednu jedinstvenu taksu, s obzirom da živite na istoj adresi i da su djeca maloljetna.

Administrativna taksa za državu Bosnu i Hercegovinu iznosi 430,- EUR za porodicu, recite nam da li je porodica brat i sestra ako rade proceduru bez roditelja ?

Advokat: Prema zakonu za članove uže porodice – bračni par i djeca, plaća se jedna taksa pod uslovom da svi žive na istoj adresi, a za punoljetnu djecu preko 23 godine starosti potrebno je dostaviti dokaze da su nezaposleni ili na redovnom školovanju. Dakle brat i sestra ispunjavaju uslove da plate jednu administrativnu taksu samo pod uslovom da sa njima proceduru radi bar jedan od roditelja i da su mlađi od 23 godine te svi skupa žive na istoj adresi.

Moj tata je državljanin BiH, a majka državljanin Hrvatske, ja sam rođen u inostranstvu i nemam državljanstvo BiH, a imam više od 23 godine. U Njemačkoj zahtjevaju od mene da steknem državljanstvo BiH, a zatim da uradim proceduru ispis iz bosanskog državljanstva ?

Advokat:  Na Vas se primjenjuje član 4. stav 1. tačka 4. starog Zakona o državljanstvu BiH – prečišćeni tekst (‘’Službeni list Republike BiH’ broj: 30/1996’) po kojoj se državljaninom BiH smatra dijete rođeno u inostranstvu čiji je jedan roditelj u času rođenja bio državljanin BiH, a drugi državljanin bivše SFRJ. Članom 41. Važećeg zakona o državljanstvu BiH svi koji su u identičnoj situaciji su preuzeti u državljanstvo BiH. Svi koji su u ovakvoj situaciji, moraju da izvrše naknadni upis u matične knjige u BiH i zatim proecduru proceduru odricanje državljanstva BiH, jer im vlasti SR Njemačke to zahtjevaju.

Da li je moguće uraditi ispis iz bosanskog državljanstva u Njemačkoj preko Vas kao advokata ?

Advokat: Da moguće je, jer Vaš dolazak u Bosnu i Hercegovinu nije potreban, iz Njemačke šaljete svu neophodnu dokumentacije, te po okončanju postupka odricanja od državljanstva BiH, rješenje o prestanku državljanstva BiH izdato od Ministarstva civilnih poslova BiH primate od nas putem pošte, stim u vezi moguće je uraditi ispis iz bosanskog državljanstva u Njemačkoj.

Stekao sam uslove za državljanstvo Njemačke / Austriji te primio garanciju za sticanje državljanstva nakon što uradim ispis iz državljanstva Bosne i Hercegovine, međutim ja i nemam državljanstvo BiH. Moja mama je državljanin BiH, tata mi je stranac, nisam rođen u BiH, kako je moguće da od mene zahtijevaju ispis iz bosanskog državljanstva kojega nemam, sada imam 18 godina.

Advokat: Prema Zakonu o državljanstvu BiH, član 6 (sticanje državljanstva BiH porijeklom), stav 4 navodi: „Ako je rođeno u inostranstvu, a čiji je jedan roditelj bio državljanin BiH u vrijeme djetetovog rođenja, pod uslovom da do vremena kada navrši 23 godine podnese prijavu za evidentiranje državljanstva BiH nadležnom organu.“ Dakle u konkretnom slučaju Vi imate pravo na državljanstvo BiH u skladu sa Zakonima BiH, potrebno je da izvršite upise u knjigu državljana BiH, zatim knjigu rođenih BiH, kako bi zatim nakon svih postupak proveli proceduru odricanja od državljanstva BiH.

Bosanski konzulat Frankfurt ispis iz državljanstva

Da li se postupak ispis iz bosanskog državljanstva, a radi sticanja državljanstva SR Njemačke / Austije - da li proceduru mogu pokrenuti u Konzulatu BiH / Ambasadi BiH u Njemačkoj / Austriji ?

Advokat: Da možete, osoba koje radi postupak odricanje državljanstva Bosne i Hercegovine daje izjavu o odricanju od državljanstva Bosne i Hercegovine lično u Ambasadi Bosne i Hercegovine / Konzulatu BiH u Njemačkoj / Austriji. Osobe koje podnose zahtjeve za odricanje od državljanstva BiH u nekom od generalnih konzulata BiH u Njemačkoj, uplate trebaju vršiti isključivo na bankovne račune konzulata BiH, a ne ambasade BiH u Frankfurtu / Berlinu / Stuttgartu. Uplate konzularne usluge i administrativne takse se vrše na bankovni račun Ambasade BiH u Njemačkoj - i to samo one osobe koje lično podnose zahtjev za odricanje od državljanstva BIH u Ambasadi u Frankfurtu, Berlinu, Stuttgartu ili drugim. Dakle možete uraditi proceduru ispisa iz bosanskog državljanstva pred Konzulatom u Frankfurtu npr.

Da li mogu da vratim državljanstvo Bosne i Hercegovine, proceduru ispis iz bosanskog državljanstva sam obavio prije nekoliko godina da bih stekao državljanstvo Njemačke ?

Advokat: Obzirom da je Vama BiH državljanstvo prestalo u proceduri ispis iz BiH državljanstva – odnosno prestalo Vam je BiH državljanstvo odricanjem ili otpustom, možete podnijeti zahtjev za ponovno sticanje državljanstva BiH, ako ispunjava uslove iz člana 9., osim uslova iz stava 1. tač. 1. i 2.., samo ako ima odobren privremeni boravak najmanje posljednju godinu na teritoriji BiH ili odobren stalni boravak. Međutim Bosna i Hercegovina ima ugovor o dvojom državljanstvu samo sa tri države, morate sačekati da BiH postane članica EU – jer samo u tom slučaju većina država odobrava dvojno državljanstvo.

Uradio sam postupak ispis iz državljanstva BiH u međuvremenu sam izgubio uslove za sticanje državljanstva Njemačke / Austrije, šta da radim – sada sam osoba bez državljanstva ?

Advokat: Zavisno od Vaše pravne situacije, a sukladno Konvenciji o državljanstvu, postoji rješenje za Vas da se vrati državljanstvo Bosne i Hercegovine i poništi rješenje o prestanku državljanstva BiH, koje je za Vas prestalo u postupku ispisa iz bosanskog državljanstva.

Da li proceduru ispis iz bosnskog državljanstva mogu uraditi ako nisam izmirio nužne doprinose, poreze ili druge zakonske obaveze plaćanja utvrđene pravosnažnim odlukama nadležnih organa BiH ?

Advokat: Možete uraditi proceduru odricanja državljanstva Bosne i Hercegovine, ali ne bi mogli postupak otpusta iz državljanstva BiH; jer je isto nužno u proceduri otpusta iz bosanskog državljanstva.

Ko donosi odluke o ispis iz bosanskog državljanstva ili sticanju državljanstva BiH ?

Advokat: Odluke o sticanju ili prestanku bosanskohercegovačkog državljanstva (odricanje, otpust) donosi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, sektor za državljanstvo Sarajevo. Molba za sticanje, otpust ili odricanje iz državljanstva BiH mora se neposredno podnijeti Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Nakon što Vama predam svu dokumentaciju koja je neophodna za proceduru odricanja bosanskog državljanstva da li mogu da zadržim pasoš BiH jer mi je potreban za putovanje ?

Advokat: Pasoš BiH možete koristiti sve dok je kod Vas u posjedu, i nije smetnja da za Vas uredno pokrenemo postupak odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine, ali nam je pasoš BiH u orginalu ukoliko isti posjedujete potreban da bi mogli završiti proceduru; jer se isti polaže u orginalu prilikom dizanja rješenja o prestanku državljanstva BiH. 

Šta trebam posjedovati za postupak odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine ?

Advokat: Lice koje se odriče od državljanstva Bosne i Hercegovine daje izjavu o odricanju od državljanstva Bosne i Hercegovine lično u Ambasadi Bosne i Hercegovine ili u Ministarstvu civilnih poslova BiH ili putem advokata. Uz izjavu o odricanje od državljanstva BiH obavezno se prilaže slijedeća dokumentacija: pasoš Bosne i Hercegovine, izvod iz matične knjige rođenih – rodni list iz BiH, uvjerenje o državljanstvu BiH, dokaz o posjedovanju državljanstva SR Njemačke (uvjerenje o državljanstvu) ili dokaz da je zagarantovano sticanje državljanstva SR Njemačke (garancija), potvrda prijave boravka u SR Njemačkoj, važeću ličnu kartu BiH ili potvrda iz BiH da lice nema ličnu kartu.

Koliko košta ispis iz bosanskog državljanstva 2020/2021 - Koliko košta odricanje bosanskog državljanstva

Koliko košta ispis iz bosanskog državljanstva, preko Vas kao advokata za ispis iz bosanskog državljanstva ?

Advokat: Cijena procedure ispis iz bosanskog državljanstva preko advokata zavisi od Vašeg individualnog predmeta, odnosno od toga koliko članova porodice radi proceduru, da li posjedujete pasoš i ličnu kartu BiH, te drugih individualnih ličnih podataka.

Da li moram imati određen JMBG da bih radio proceduru ispis iz bosanskog državljanstva ?

Advokat: Sva lica moraju imati određen jedinstveni matični broj da bi mogli raditi postupak ispis iz bosanskog državljanstva.

Da li je za mene jednostavnije da radim ispis iz bosanskog državljanstva (odricanje bosanskog državljanstva) ili otpust iz državljanstva BiH, sa ciljem prestanka državljanstva BiH ?

Advokat: Procedura ispis iz bosanskog državljanstva (odricanje bosanskog državljanstva) je mnogo jednostavnija od procedure otpusta iz BiH državljanstva, jer je za istu potrebno manje dokumentacije iz BiH. Oba postupka rezultiraju prestanak državljanstva BiH danom preuzimanja rješenja o prestanku državljanstva BiH.

Da li je za Ministarstvo civilnih poslova BiH nadležno za proceduru ispis iz bosanskog državljanstva ?

Advokat: Odluke o sticanju državljanstva BiH i o odricanju državljanstva BiH donosi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, odjel za državljanstvo i putne isprave (MCP BiH). Takođe Ministarstvo civilnih poslova BiH nadležno je između ostalog i za upravne i drugi stručne poslovi koji se odnose na prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine, odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine, oduzimanje državljanstva Bosne i Hercegovine, kontrolu zakonitosti postupka naknadnog  upisa u matične knjige rođenih, određivanje i poništavanje JMB za strance i dr.

Postupkom ispis iz bosanskog državljanstva i gubitkom državljanstva BiH predao sam BIH pasoš i BiH ličnu kartu, da li mogu dobiti ličnu karta za strance sa odobrenim stalnim boravkom u BiH ?

Advokat: Za izdavanje lične karte su nadležni isti organi kao za izdavanje lične karte državljanima BiH. Strancu kojem je odobren stalni boravak nadležni organ u mjestu u kojem stranac ima prebivalište izdaje ličnu kartu za stranca. Stranac je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje lične karte za stranca nadležnom organu u roku od osam dana od dana prijema odluke o određivanju jedinstvenog matičnog broja (JMB).

Da li bi ste za mene mogli pokrenuti postupak ispis iz bosanskog državljanstva, te da me vlasti BiH odbiju i ne dopuste mi odricanje od državljanstva BiH, kako bi na osnovu potvrde da mi ne može prestati BiH državljanstvo stekao državljanstvo Austrije / Njemačke ?

Advokat: Nije moguće, također bitno je navesti i da Vlasti SR Njemačke i Austrije, imaju saznanja o zakonima BiH u oblasti državljanstva.

2020 / 2021


 

Aufgrund der mehr als 28 Jahren der rechtsanwaltlichen Erfahrung unserer Kanzlei im Bereich der Staatsangehörigkeit wird vereinzelt Folgendes aufgeführt:

- Verzicht auf die Staatsangehörigkeit Bosnien und Herzegowinas,

- Erwerb der Staatsangehörigkeit Bosnien und Herzegowinas,

- Revision der Staatsangehörigkeit, 

- Vorschriften aus dem Bereich der standesamtlichen Bücher, 

- des persönlichen Namens, 

- Gerichtsentscheidungen über Ehescheidung und 

- andere, bürgerliche Angelegenheiten.

Wir führen hier die häufigsten Fragen und Antworten an.

Die Materie der Staatsangehörigkeit und der standesamtlichen Bücher werden in Bosnien und Herzegowina mit den Bestimmungen aus 90 Rechtsquellen reguliert, unter denen auch Konventionen, Gesetze, untergesetzliche Akten, Regelwerke, Anordnungen und andere auf dem staatlichen und nationalen Niveau erbrachte Vorschriften sind.  

Die Fragen haben wir von den häufigen bis hin zu den seltenen angeführt:

F: Besteht die Möglichkeit, dass Sie als mein Rechtsanwalt ohne mein Kommen nach Bosnien und Herzegowina für mich beim Standesamt meine Eheschließung anmelden, den Nachnamen regulieren, alle Dokumente vorbereiten und die Prozedur des Verzichtes auf die Staatsangehörigkeit durchführen?

A: Ihr Kommen nach Bosnien und Herzegowina ist nicht nötig. Alles, was dafür zu unternehmen nötig ist, können wir aufgrund der uns von Ihnen ausgestellten Vollmacht, die wir Ihnen aufgesetzt zum Unterschreiben und notariellen Beglaubigen zusenden würden, durchführen.

F: Was brauche ich, um auf die Staatsangehörigkeit Bosnien und Herzegowinas zu verzichten?

A: Das Erste und das Wichtigste ist es, dass Sie die Garantie haben sollen, dass Ihnen die Staatsangehörigkeit zugeteilt wird oder dass Sie die andere Staatsangehörigkeit schon erworben haben, wie auch dass Sie die Genehmigung zum uneingeschränkten Aufenthalt haben. 

F: Kann die Prozedur des Verzichtes auf die Staatsangehörigkeit Bosnien und Herzegowinas durchgeführt werden, wenn ich keinen gültigen Reisepass Bosnien und Herzegowinas besitze?

A: Die Prozedur des Verzichtes auf die Staatsangehörigkeit Bosnien und Herzegowinas kann ohne den gültigen Reisepass Bosnien und Herzegowinas durchgeführt werden.

F: Kann die Prozedur des Verzichtes auf die Staatsangehörigkeit Bosnien und Herzegowinas durchgeführt werden, wenn ich keinen gültigen Personalausweises Bosnien und Herzegowinas besitze?

A: Die Prozedur des Verzichtes auf die Staatsangehörigkeit Bosnien und Herzegowinas kann ohne den gültigen Personalausweises Bosnien und Herzegowinas durchgeführt werden.

F: Wenn ich auf die Staatsangehörigkeit Bosnien und Herzegowinas verzichte, kann ich das Eigentum meiner Eltern nach ihrem Tot erben?

A: Die ausländischen Staatsbürger werden hinsichtlich des Erbrechtes den Bürgern Bosnien und Herzegowinas gleichgesetzt, es gibt keine Einschränkungen für die ausländischen Staatsangehörigen hinsichtlich der Erbschaft.

F: Insofern ich auf die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit verzichte und die deutsche erwerbe, kann ich in Bosnien und Herzegowina Immobilien kaufen oder sie geschenkt bekommen – ein Haus, ein Wochenendhaus, eine Wohnung?

A: Als der Staatsangehörige der Bundesrepublik Deutschland können Sie ohne irgendwelche Einschränkung an den in Bosnien und Herzegowina gekauften (geschenkten) Immobilien das Eigentumsrecht erwerben – es gilt das Prinzip der Reziprozität.

F: Können Sie für mich die Bestätigung erwirken, dass ich keine Staatsangehörige Bosnien und Herzegowinas bin, wenn, obwohl meine Eltern im Moment meiner Geburt die Staatsangehörigen Bosnien und Herzegowinas waren, ich nicht in das Geburtsregister und Staatsangehörigkeitsregister Bosnien und Herzegowinas eingetragen wurde?

A: Eine solche Bestätigung, dass sie keine Staatsangehörige Bosnien und Herzegowinas sind, kann auf staatlicher Ebene nicht ausgestellt werden; es gibt kein zuständiges Organ, das eine solche Evidenz hätte. Aber es ist möglich, von dem Standesamt, auf dem Ihre Eltern geführt werden, die Bestätigung zu bekommen, dass Sie keine Staatsangehörigkeit Bosnien und Herzegowinas haben. Dabei ist es besonders wichtig, dass Sie wissen, dass Sie ein Recht auf die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit durch die Eltern haben, das wird die Behörde im Ausland veranlassen, das Sie sich nachträglich in das Geburts- und Staatsangehörigkeitsregister Bosnien und Herzegowinas eintragen und danach die Prozedur des Verzichtes auf die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit durchführen.

F: Wenn das Verzicht auf die Staatsangehörigkeit das Ehepaar mit zwei minderjährigen Kindern betrifft, wieviel haben wir dem Staat Bosnien und Herzegowina zu bezahlen, ob die Gebühr für vier Personen oder für eine zu zahlen ist? 

A: Sie bezahlen insgesamt als Familie nur eine Gebühr. 

F: Die administrative Gebühr für den Staat Bosnien und Herzegowina beträgt 430,- EUR – bitte, sagen Sie uns, werden Bruder und Schwester, wenn Sie ohne Eltern die Prozedur machen, für eine Familie gehalten? 

A: Nach dem Gesetz für engere Familienmitglieder – das Ehepaar und die Kinder – wird eine Gebühr bezahlt, unter der Voraussetzung, dass alle an einer Anschrift leben, und für die Kinder, die älter als 23 Jahre sind, ist es erforderlich, die Bestätigung vorzulegen, dass Sie nicht arbeiten, oder dass Sie noch in der Ausbildung sind. Also Bruder und Schwester erfüllen die Voraussetzungen, eine administrative Gebühr zu zahlen, nur unter der Voraussetzung, das mit ihnen die Prozedur eines der Elternteile macht, und das Sie jünger als 23 sind und an einer Anschrift leben.

Rechtsanwalt Azur PrnjavoracArtikel teilen:


Sie haben Fragen? Jetzt Kontakt aufnehmen!

Weitere Rechtstipps von Rechtsanwalt Azur Prnjavorac

Außereheliche Lebensgemeinschaft in Bosnien und Herzegowina Eine außereheliche Lebensgemeinschaft entsteht nach mindestens 3 Jahren eines gemeinschaftlichen Zusammenlebens oder auch kürzer, wenn ... Weiterlesen
Was versteht man unter Ehevermögen in Bosnien und Herzegowina? Unter Ehevermögen versteht man das ganze Vermögen, das die Eheleute während der Ehe erworben haben, sowie alle Einnahmen aus diesem ... Weiterlesen
Begriff des Miteigentums in Bosnien und Herzegowina Miteigentum ist das Eigentum an einer Sache, dass zwei oder mehreren Eigentümern gemeinschaftlich nach Bruchteilen zusteht. Das Eigentum wird ... Weiterlesen

Beiträge zum Thema

01.09.2016
Mit dem Staatsangehörigkeitsgesetz Bosnien und Herzegowinas (Amtsblatt Bosnien und Herzegowinas Nr. 4/97; 13/99; ... Weiterlesen
04.03.2019
Ausbürgerung – Entlassung aus der Bosnien und Herzegowina Staatsangehörigkeit Nach mehr als 28 Jahren ... Weiterlesen