Zur Navigation springen Zum Inhalt springen Zum Footer springen

Naćpany kierowca - obecność THC we krwi - porada i pomoc adwokata specjalisty!

  • 4 Minuten Lesezeit

Prowadzenie pojazdów pod wpływem marihuany stanowi co najmniej wykroczenie. Tego typu proceder zagrożony jest  wysokim mandatem, punktami karnymi jak również zakazem prowadzenia pojazdów lub nawet odebraniem uprawnień do prowadzenia pojazdów. W zależności od stopnia stężenia substancji czynnej i skutków jazdy, jak na przykład spowodowanie wypadku, w rachubę wchodzi również postępowanie karne.

Prowadząc pojazd pod wpływem marihuany popełniasz co najmniej wykroczenie. Palenie marihuany przed prowadzeniem samochodu jest zasadniczo porównywalne z prowadzeniem pojazdów po spożyciu alkoholu. Oprócz  nałożenia wysokiego mandatu, punktów karnych, a także zakazu prowadzenia pojazdów ryzykujesz także odebranie uprawnień do prowadzenia pojazdów. Zależy to jednak ostatecznie od stężenia substancji czynnej we krwi. Zgodnie z niemieckim orzecznictwem jako wartość graniczna obowiązuje ogólnie wartość wynosząca 1,0 nanogram THC - czyli jedna miliardowa grama na mililitr krwi. W zależności od czasu trwania i intensywności konsumpcji marihuany powyższa wartość może się utrzymywać w organizmie jeszcze jakiś czas od momentu zaciągnięcia ostatniego macha. Rzekoma wytyczna, która mówi o tym, że 24 godziny po paleniu marihuany można jakoby ponownie prowadzić pojazd, jest bezspornie błędna.

Jakiej należy spodziewać się kary, uzależnione jest zawsze od danego indywidualnego przypadku. W przypadku pierwszej konsumpcji marihuany nie należy wychodzić jeszcze z założenia, że zachodzi niezdolność do prowadzenia pojazdów i odebranie uprawnień do prowadzenia pojazdów zostaje oszczędzone. Jest to ważna różnica.  Po upływie okresu zakazu prowadzenia pojazdów prawo jazdy zostaje bezwarunkowo zwrócone kierowcy. Po odebraniu uprawnień do prowadzenia pojazdów należy je na nowo zawnioskować, natomiast kierowca jest zazwyczaj wzywany przez organ wydający prawo jazdy do przedłożenia wyników badania medyczno-psychologicznego (MPU).

Jako ogólne wytyczne można wymienić następujące kary w przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem marihuany:

za pierwszym razem grozi mandat w wysokości 500 euro, 2 punkty karne, 1 miesiąc zakazu prowadzenia pojazdów,

za drugim razem: mandat w wysokości 1000 euro, 2 pukty karne, 3 miesiące zakazu prowadzenia pojazdów,

za trzecim razem: mandat w wysokości 1500 euro, 2 pukty karne, 3 miesiące zakazu prowadzenia pojazdów,

w przypadku czynu karalnego (w wyniku niezdolności kierowcy do prowadzenia pojazdów zostaje spowodowany wypadek lub dochodzi do konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo dobra prawnego): odebranie prawa jazdy, grzywna lub kara pozbawienia wolności.

Ale również tutaj decydujące są okoliczności dotyczące danego indywidualnego przypadku. Doświadczony obrońca rozpozna i przedstawi w sposób ofensywny okoliczności, które zadziałają na Twoją korzyść. Możliwe jest zatem, że postępowanie zostanie umorzone,  w każdym razie natomiast grożąca Ci kara zostanie zmniejszona. Powierzenie swojej sprawy wyspecjalizowanemu obrońcy opłaca się zatem w każdym przypadku.

Mecenas Junge jest adwokatem specjalistą w zakresie niemieckiego prawa karnego i od lat skutecznie broni swoich klientów na terenie całych Niemiec, także w obszarze przestępstw w ruchu drogowym i właściwych postępowań w sprawach o wykroczenie. Tym samym dysponuje wiedzą i doświadczeniem, aby w sposób optymalny doradzać i bronić swoich klientów. 

Wystarczy wysłać swoje zapytanie drogą mailową lub zadzwonić do kancelarii. Pierwsze omówienie sprawy jest bezpłatne. Szybki kontakt możliwy jest pod numerem telefonu (kontakt w języku polskim) 015737541355.  Do dyspozycji są również odpowiednie komunikatory.

 

Sind Sie unter Cannabis-Einfluss beim Autofahren, handeln Sie zumindest ordnungswidrig. Das Kiffen vor dem Autofahren ist im Grunde vergleichbar mit Alkohol am Steuer. Sie riskieren neben einem hohen Bußgeld, Punkten sowie einem Fahrverbot auch den Fahrerlaubnisentzug. Dies ist letztlich aber auch von der Konzentration des Wirkstoffs im Blut abhängig. Hier gilt nach der Rechtsprechung  allgemein 1,0 Nanogramm THC – also einem Milliardstel Gramm pro Milliliter Blut als Grenzwert. Dieser kann je nach Dauer und Intensität des Konsums auch noch Tage nach dem letzten Zug gegeben sein. Die angebliche Richtlinie, dass man 24 Stunden nach dem Kiffen wieder fahren könne ist eindeutig falsch.

Welche genaue Strafe zu erwarten ist, hängt wie immer vom Einzelfall ab. Bei einem erstmaligen Konsum ist noch nicht von einer Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen auszugehen und der Entzug der Fahrerlaubnis bleibt erspart. Dies ist ein wichtiger Unterschied.  Nach einem Fahrverbot wird der Führerschein ohne Auflagen zurückgegeben. Nach der Entziehung der Fahrerlaubnis muss diese neu beantragt werden und meist wird der Betroffene von der Führerscheinstelle zur Abgabe der medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) aufgefordert.

Als generelle Richtlinie können folgende Strafen benannt werden:

bei einem ersten Verstoß drohen 500 Euro Bußgeld, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot,

beim zweiten Verstoß: 1000 Euro Bußgeld, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot,

beim dritten Verstoß: 1500 Euro Bußgeld, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot,

bei einer Straftat (durch die Fahruntüchtigkeit wurde ein Unfall verursacht oder ein Rechtsgut konkret gefährdet): Entziehung vom Führerschein, Geld- oder Freiheitsstrafe.

Aber auch hier sind die Gegebenheiten des Einzelfalles entscheidend. Die für Sie günstigen Umstände wird ein erfahrener Verteidiger erkennen und offensiv vortragen. So kann eventuell das Verfahren eingestellt werden, zumindest aber die drohende Strafe verringert werden. Die Beauftragung eines spezialisierten Verteidigers lohnt sich also im jeden Fall.

Rechtsanwalt Andreas Junge ist Fachanwalt für Strafrecht und verteidigt seit Jahren bundesweit erfolgreich in Verkehrsstrafsachen und entsprechenden Ordnungswidrigkeitsverfahren. Er hat damit das Wissen und die Erfahrung um Sie optimal zu beraten und zu verteidigen. 

Senden Sie einfach Ihre Fragen per mail oder rufen Sie in seiner Kanzlei an. Die erste Erfassung des Sachverhaltes ist kostenlos. Eine schnelle Kontaktaufnahme ist auch über 01792346907 möglich. Die entsprechenden Messengerdienste stehen zur Verfügung.


Rechtstipp aus dem Rechtsgebiet Strafrecht

Artikel teilen:


Sie haben Fragen? Jetzt Kontakt aufnehmen!

Weitere Rechtstipps von Rechtsanwalt Andreas Junge

Die Zentrale Bußgeldstelle des Landes Brandenburg in Gransee wirft Ihnen vor, Sie hätten die hier zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften von 100 km/h überschritten? ... Weiterlesen
Sie wurden hier vom Blitzer erfasst und die Zentrale Bußgeldstelle des Regierungspräsidiums Kassel wirft Ihnen vor, Sie hätten die hier zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener ... Weiterlesen
Sie sollen die hier zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften überschritten haben? Dann folgt dem Anhörungsbogen der Bußgeldstelle des Kreises Mettmann innerhalb der ... Weiterlesen

Beiträge zum Thema

23.03.2021
Das Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg musste sich anlässlich eines Verkehrsunfalls zwischen einer (ohne Fahrradhelm ... Weiterlesen
27.01.2021
Praca na czarno na budowie - możliwe kary - porada i pomoc adwokata specjalisty! Kontrole urzędu celnego na ... Weiterlesen
11.11.2018
Balkanci na njemačkom radnom tržištu U Njemačkoj tradicionalno radi puno nasih ljudi sa Balkana ali isto iz drugih ... Weiterlesen